Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam

Fakülteler

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 1 6 144 130 222 503
Bafra İşletme Fakültesi 8 48 5 56 117
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2 2 46 44 58 152
Devlet Konservatuvarı 41 34 48 123
Diş Hekimliği Fakültesi 1 24 170 140 127 196 658
Eğitim Fakültesi 84 193 819 829 1444 1 2 3372
Eğitim Fakültesi (İÖ) 15 15
Fen Fakültesi 24 249 21 37 331
Fen-Edebiyat Fakültesi 12 1 28 644 1928 2613
Güzel Sanatlar Fakültesi 1 5 124 106 322 558
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 32 98 377 368 918 1793
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 1 5 6
İlahiyat Fakültesi 75 241 205 135 425 1081
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 37 173 122 88 323 743
İlahiyat Fakültesi, 20 1129 1149
İletişim Fakültesi 3 49 277 250 511 1090
İletişim Fakültesi (İÖ) 3 66 56 136 261
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3 29 555 22 28 637
Mimarlık Fakültesi 2 18 153 121 320 614
Mühendislik Fakültesi 17 104 599 571 1900 1 3192
Mühendislik Fakültesi (İÖ) 9 9
Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 66 773 661 971 2474
Tıp Fakültesi 16 100 412 390 368 400 412 2098
Turizm Fakültesi 1 13 92 60 232 398
Veteriner Fakültesi 1 7 91 87 112 184 482
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 3 9 197 188 582 979
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) 80 76 246 402
Ziraat Fakültesi 6 25 287 184 740 1242
Toplam 300 1198 5955 5231 13212 782 414 27092

Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu 1 1 165 167
Alaçam Meslek Yüksekokulu 2 6 713 721
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) 47 47
Bafra Meslek Yüksekokulu 1 14 528 543
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 8 153 161
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 8 14 1001 1023
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) 2 324 326
Havza Meslek Yüksekokulu 4 30 769 803
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) 136 136
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 78 1560 1643
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) 3 8 664 675
Samsun Meslek Yüksekokulu 2 40 2354 2396
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) 59 59
Terme Meslek Yüksekokulu 3 4 583 590
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 4 10 577 591
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) 1 320 321
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 1 20 948 969
Toplam 34 236 10901 0 0 0 0 11171

Yüksekokullar

Samsun Sağlık Yüksekokulu 14 14
Samsun Sağlık Yüksekokulu, 8 8
Yabancı Diller Yüksekokulu 49 49 98
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) 1 1
Toplam 49 0 49 0 23 0 0 121

Enstitüler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 55 1766 4332 267 808 7228
Toplam 55 1766 4332 267 808 0 0 7228
Genel Toplam 438 3200 21237 5498 14043 782 414 45612

Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

';
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam
438 3200 21237 5498 14043 782 414 45612