Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
11171 27216 4833 992 1404 45616

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uluslararası 901 994 1082 1157 1288 1832 1853 1870 1894 1823 2044 2016
Diğer Makaleler 381 420 497 469 406 574 638 660 642 610 587 773

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
560 280 383 379 896 2498

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BAP280247142246191295255186140238422
TÜBİTAK1016343717203026243024
AB11223101320
Bakanlıklar (TAGEM DOKAP BOREN vb)23271342243
PATENT0120123101021
Diğer03002231000