Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
13862 32660 3546 675 1363 52106

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Uluslararası 846 923 1010 1067 1180 1726 1731 1757 1783 1683 1986
Diğer Makaleler 356 391 462 432 385 538 581 609 593 545 467

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
503 258 405 381 1027 2574

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BAP280247142246191295255186140
TÜBİTAK101634371720302624
AB112231013
Bakanlıklar (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)232713422
PATENT012012310
Diğer030022310