Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
14741 31941 3061 1427 1310 52480

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uluslararası 870 950 1054 1116 1229 1778 1791 1808 1845 1732 2001 1702
Diğer Makaleler 362 405 478 444 396 555 595 615 603 571 517 727

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
529 260 407 378 958 2532

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BAP280247142246191295255186140238
TÜBİTAK10163437172030262430
AB1122310132
Bakanlıklar (TAGEM DOKAP BOREN vb)2327134224
PATENT01201231010
Diğer0300223100