Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
12841 32061 3480 716 1331 50429

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Uluslararası 841 908 999 1056 1172 1706 1718 1746 1769 1680 1967
Diğer Makaleler 346 376 433 418 377 520 567 594 563 519 443

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
458 297 415 388 1057 2615

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BAP280247142246191295255186140
TÜBİTAK101634371720302624
AB112231013
Bakanlıklar (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)232713422
PATENT012012310
Diğer030022310