Öğrencilerin Dağılımı

ÖnlisansLisansTezli Yüksek LisansDoktoraTezsiz Yüksek Lisans Toplam
13914304663967126273250341

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uluslararası 908 1012 1098 1174 1300 1848 1864 1874 1906 1835 2051 2035
Diğer Makaleler 389 420 498 470 414 574 651 666 639 608 597 779

Akademik Personelin Dağılımı

ProfesörDoçentDoktor Öğretim ÜyesiÖğretim GörevlisiAraştırma GörevlisiTOPLAM
5712403883817492329

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BAP280247142246191295255186140238422292
TÜBİTAK101634371720302624302442
AB112231013202
Bakanlıklar (TAGEM DOKAP BOREN vb)232713422431
PATENT012012310102111
Diğer030022310000