Öğrencilerin Dağılımı

# Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
Kız 5064 13886 2528 512 660 22650
Erkek 6107 13327 2304 480 744 22962
Toplam 11171 27213 4832 992 1404 45612