Yıllara Göre Yayınlar

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Uluslararası 1166 1253 1413 1426 1616 2319 2398
Diğer Makaleler 400 427 473 413 399 598 570
(*) Yıl bilgisi girilmemiş makale sayısı: 381