Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
17060 31938 5967 1787 1370 58122

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Uluslararası 1135 1228 1374 1389 1565 2314 2321
Diğer Makaleler 389 407 454 404 384 570 534

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Yard. Doç. Öğr. Gör. Araş. Gör. Okutman Uzman Çevirici Planlamacı Toplam
380 294 342 233 952 68 58 1 1 2329

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAP280247142246191202
TÜBİTAK91334431714
AB111120
SANTEZ111200
PATENT002111