Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
14306 32511 4720 700 1302 53539

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Uluslararası 1200 1282 1460 1459 1681 2406 2458 2914
Diğer Makaleler 407 440 502 444 423 619 624 761

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
432 262 341 359 1010 2404

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BAP280247142246191295255
TÜBİTAK10163438172129
AB1111310
Diğer (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)2326134
PATENT0120123