Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
14844 28604 5109 739 1211 50507

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Uluslararası 1185 1270 1443 1441 1659 2361 2421 2049
Diğer Makaleler 402 436 493 424 411 609 598 560

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
419 261 355 379 998 2412

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAP280247142246191244
TÜBİTAK101633381819
AB111131
Diğer (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)233513
PATENT000211