Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
16374 31873 6123 1423 1407 57200

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Uluslararası 1166 1253 1413 1426 1616 2319 2398
Diğer Makaleler 400 427 473 413 399 598 570

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Yard. Doç. Öğr. Gör. Araş. Gör. Okutman Uzman Çevirici Planlamacı Toplam
391 286 354 239 944 69 62 1 1 2347

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAP280247142246191244
TÜBİTAK101633381819
AB111131
Diğer (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)233513
PATENT000211