Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
13718 33229 3240 693 1315 52195

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uluslararası 1239 1320 1517 1534 1759 2498 2521 3300 2994 2580
Diğer Makaleler 417 451 520 469 443 631 664 889 690 573

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
457 273 377 370 1013 2490

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BAP280247142246191295255186
TÜBİTAK1016343717203024
AB11223101
Bakanlıklar (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)23271342
PATENT01201231
Diğer03002230