Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
13606 31942 4478 810 1335 52171

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uluslararası 1221 1302 1491 1487 1708 2462 2491 3092 2765
Diğer Makaleler 414 445 509 454 440 631 645 830 610

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
431 274 351 375 1026 2457

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BAP280247142246191295255
TÜBİTAK10163438172129
AB1111310
Diğer (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)2326134
PATENT0120123