Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
14877 33579 3849 859 1367 54531

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uluslararası 1221 1302 1492 1488 1710 2462 2491 3095 2772
Diğer Makaleler 413 445 509 454 440 631 645 830 610

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
435 287 358 378 1029 2487

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BAP280247142246191295255
TÜBİTAK10163438172129
AB1111310
Diğer (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)2326134
PATENT0120123