Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
14806 32590 4759 713 1332 54200

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Uluslararası 1190 1280 1453 1450 1665 2379 2437 2758
Diğer Makaleler 404 439 501 442 419 619 616 723

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
432 266 357 376 1013 2444

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAP280247142246191244
TÜBİTAK101633381819
AB111131
Diğer (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)233513
PATENT000211