Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
14721 33784 3631 816 1395 54347

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uluslararası 1221 1306 1501 1511 1740 2482 2507 3150 2811
Diğer Makaleler 417 449 515 459 442 630 652 838 626

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
436 288 367 372 1022 2485

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BAP280247142246191295255
TÜBİTAK10163438172129
AB1111310
Diğer (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)2326134
PATENT0120123