Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
13414 31900 3417 771 1411 50913

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uluslararası 927 981 1083 1104 1250 1871 1860 1881 1813 1677
Diğer Makaleler 373 396 454 411 407 551 573 604 532 425

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
458 275 392 368 1041 2534

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BAP280247142246191295255186
TÜBİTAK1016343717203024
AB11223101
Bakanlıklar (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)23271342
PATENT01201231
Diğer03002230