Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
13289 32953 3488 766 1349 51845

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Uluslararası 954 1009 1121 1151 1308 1898 1938 1945 1894 1720 1938
Diğer Makaleler 388 415 473 433 427 588 604 643 579 514 418

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
462 296 412 382 1036 2588

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BAP280247142246191295255186140
TÜBİTAK101634371720302624
AB112231013
Bakanlıklar (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)232713422
PATENT012012310
Diğer030022310