Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
16838 32307 5994 1762 1378 58279

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Uluslararası 1155 1243 1394 1409 1590 2329 2361
Diğer Makaleler 393 416 463 408 386 579 551

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Yard. Doç. Öğr. Gör. Araş. Gör. Okutman Uzman Çevirici Planlamacı Toplam
378 301 340 237 961 68 60 1 1 2347

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAP280247142246191202
TÜBİTAK91334431714
AB111120
SANTEZ111200
PATENT002111