Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
10776 28232 3143 627 1355 44133

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uluslararası 930 986 1090 1113 1268 1872 1871 1906 1844 1685
Diğer Makaleler 376 398 459 417 417 560 585 630 555 475

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
458 290 400 366 1057 2571

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BAP280247142246191295255186
TÜBİTAK1016343717203024
AB11223101
Bakanlıklar (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)23271342
PATENT01201231
Diğer03002230