Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
13330 32979 3561 780 1379 52029

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uluslararası 940 989 1104 1127 1290 1893 1908 1920 1864 1706
Diğer Makaleler 383 409 469 428 425 582 602 643 576 490

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
463 298 409 377 1036 2583

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BAP280247142246191295255186
TÜBİTAK1016343717203024
AB11223101
Bakanlıklar (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)23271342
PATENT01201231
Diğer03002230