Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
13799 26695 4824 833 1291 47442

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Uluslararası 1185 1272 1444 1443 1662 2362 2429 2055
Diğer Makaleler 402 436 494 424 412 609 598 562

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
421 267 353 379 1020 2440

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAP280247142246191244
TÜBİTAK101633381819
AB111131
Diğer (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)233513
PATENT000211