Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
17503 32659 4942 862 1358 57324

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Uluslararası 1190 1276 1446 1446 1662 2364 2432 2677
Diğer Makaleler 401 436 494 424 413 609 598 700

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
435 259 354 380 1005 2433

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAP280247142246191244
TÜBİTAK101633381819
AB111131
Diğer (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)233513
PATENT000211