Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
13871 33388 3335 802 1366 52762

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uluslararası 1220 1310 1504 1523 1751 2473 2511 3184 2820
Diğer Makaleler 417 450 516 464 444 636 652 854 653

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
433 286 371 370 1010 2470

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BAP280247142246191295255
TÜBİTAK10163438172129
AB1111310
Diğer (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)2326134
PATENT0120123