Öğrencilerin Dağılımı

Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
10597 27516 3081 573 1338 43105

Yıllara Göre Yayın Sayıları

# 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uluslararası 937 988 1094 1113 1271 1876 1876 1907 1848 1687
Diğer Makaleler 381 399 462 418 418 562 587 630 551 475

Akademik Personelin Dağılımı

Prof. Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Toplam
459 287 405 371 1049 2571

Projeler

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BAP280247142246191295255186
TÜBİTAK1016343717203024
AB11223101
Bakanlıklar (TAGEM DOKAP SANTEZ vb)23271342
PATENT01201231
Diğer03002230