Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam

Fakülteler

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 2 142 119 131 263 657
Bafra İşletme Fakültesi 2 9 43 30 84
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 53 49 33 139
Devlet Konservatuvarı 1 34 32 12 42 121
Diş Hekimliği Fakültesi 161 131 166 148 127 733
Eğitim Fakültesi 202 835 898 859 1718 43 4555
Eğitim Fakültesi (İÖ) 1 58 59
Fen-Edebiyat Fakültesi 57 723 843 804 1735 4162
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 129 129
Güzel Sanatlar Fakültesi 2 108 139 123 208 580
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 81 385 405 412 846 1 2130
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 26 26
İlahiyat Fakültesi 321 140 210 198 424 1293
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 236 88 142 136 343 945
İlahiyat Fakültesi, 260 1195 1455
İletişim Fakültesi 11 296 234 223 345 1109
İletişim Fakültesi (İÖ) 1 66 56 64 102 289
Mimarlık Fakültesi 8 129 134 138 251 660
Mühendislik Fakültesi 61 576 624 697 1956 1 1 3916
Mühendislik Fakültesi (İÖ) 2 1 107 110
Sağlık Bilimleri Fakültesi 16 670 636 555 663 2540
Tıp Fakültesi 87 430 367 447 399 314 332 2376
Turizm Fakültesi 5 78 94 90 183 450
Veteriner Fakültesi 2 89 102 109 99 214 615
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 16 182 274 279 483 1234
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) 72 88 151 207 518
Ziraat Fakültesi 38 192 293 301 747 1571
Toplam 1153 5460 5914 6219 12677 700 333 32456

Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu 8 72 152 232
Alaçam Meslek Yüksekokulu 13 305 533 851
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) 2 2 135 139
Bafra Meslek Yüksekokulu 23 257 377 657
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 2 52 111 165
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 32 413 799 1244
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) 3 113 291 407
Havza Meslek Yüksekokulu 33 365 803 1201
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) 1 69 132 202
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 27 856 1375 2258
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) 15 340 562 917
Samsun Meslek Yüksekokulu 31 834 1670 2535
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) 1 168 169
Terme Meslek Yüksekokulu 16 238 423 677
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 20 297 458 775
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) 5 134 247 386
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 27 394 601 1022
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) 25 25
Toplam 259 4741 8862 0 0 0 0 13862

Yüksekokullar

Samsun Sağlık Yüksekokulu 80 80
Samsun Sağlık Yüksekokulu, 32 32
Yabancı Diller Yüksekokulu 49 49
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 26 26
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) 17 17
Toplam 49 0 0 0 155 0 0 204

Enstitüler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 65 1635 2940 296 646 5582
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 1 2
Toplam 65 1635 2941 296 647 0 0 5584
Genel Toplam 1526 11836 17717 6515 13479 700 333 52106

Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

';
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam
1526 11836 17717 6515 13479 700 333 52106