Yıllara Göre Atıf Sayısı (Web of Science)

# 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Atıf Sayısı 5594 6024 6491 6604 8861 9657 0