Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam

Fakülteler

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 2 130 125 115 355 727
Bafra İşletme Fakültesi 3 48 32 83
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3 54 41 98
Devlet Konservatuvarı 1 31 11 22 39 104
Diş Hekimliği Fakültesi 1 136 179 147 123 127 713
Eğitim Fakültesi 226 920 847 966 1798 49 4806
Eğitim Fakültesi (İÖ) 1 67 68
Fen-Edebiyat Fakültesi 63 866 806 757 1614 4106
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 165 165
Güzel Sanatlar Fakültesi 4 139 117 107 187 554
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 83 406 398 416 838 1 2142
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 34 34
İlahiyat Fakültesi 313 203 191 230 355 1 1293
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 227 127 125 162 292 933
İlahiyat Fakültesi, 1 263 1712 1 1 1978
İletişim Fakültesi 13 229 209 167 327 945
İletişim Fakültesi (İÖ) 3 65 67 64 85 284
Mimarlık Fakültesi 7 152 133 82 270 1 645
Mühendislik Fakültesi 88 641 651 684 2006 3 2 4075
Mühendislik Fakültesi (İÖ) 2 4 171 177
Sağlık Bilimleri Fakültesi 19 636 514 476 578 2223
Tıp Fakültesi 81 399 457 379 338 325 318 2297
Turizm Fakültesi 10 105 81 94 152 442
Veteriner Fakültesi 3 103 98 98 91 231 624
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 21 228 272 312 396 1229
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) 1 87 136 139 167 530
Ziraat Fakültesi 44 289 261 270 716 1580
Toplam 1217 5997 5751 5954 12876 738 322 32855

Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu 6 75 137 218
Alaçam Meslek Yüksekokulu 18 320 599 937
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) 3 102 139 244
Bafra Meslek Yüksekokulu 14 265 264 543
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) 6 6
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 2 56 76 134
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 28 433 628 1089
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) 6 120 251 3 380
Havza Meslek Yüksekokulu 36 354 674 3 1067
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) 3 68 174 245
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 34 832 1240 2106
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) 24 326 543 893
Samsun Meslek Yüksekokulu 37 838 1581 2 1 2459
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) 3 10 291 304
Terme Meslek Yüksekokulu 17 249 394 1 661
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ) 10 1 11
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 35 284 356 675
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) 13 135 219 367
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 33 387 471 891
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) 32 2 34
Toplam 312 4854 8085 10 3 0 0 13264

Yüksekokullar

Samsun Sağlık Yüksekokulu 2 101 103
Samsun Sağlık Yüksekokulu, 34 34
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 33 33
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) 19 19
Toplam 0 0 0 2 187 0 0 189

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3 3
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 69 1789 2976 288 653 1 19 5795
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 2 3
Toplam 69 1790 2981 288 653 1 19 5801
Genel Toplam 1598 12641 16817 6254 13719 739 341 52109

Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

';
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam
1598 12641 16817 6254 13719 739 341 52109