Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam
Fakülteler
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 204 218 217 282 921
Devlet Konservatuvarı 27 29 1 18 8 83
Diş Hekimliği Fakültesi 5 157 104 105 123 133 627
Eğitim Fakültesi 253 1007 1078 1303 1811 144 5 5601
Eğitim Fakültesi (İÖ) 3 2 1 24 349 1 380
Fen-Edebiyat Fakültesi 44 801 643 751 1387 14 3640
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 2 3 648 3 656
Güzel Sanatlar Fakültesi 5 104 87 76 62 334
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 64 97 81 71 313
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 114 366 356 453 582 15 1886
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 201 205
İlahiyat Fakültesi 287 176 158 190 368 2 1181
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 200 118 93 132 352 895
İlahiyat Fakültesi, 1 300 638 939
İletişim Fakültesi 10 201 163 103 151 628
Mimarlık Fakültesi 5 75 102 239 202 623
Mühendislik Fakültesi 123 632 675 894 1736 1 104 4165
Mühendislik Fakültesi (İÖ) 3 3 1 7 740 31 785
Sağlık Bilimleri Fakültesi 18 390 398 21 18 845
Tıp Fakültesi 85 449 333 298 340 294 252 2051
Turizm Fakültesi 10 109 48 41 69 277
Veteriner Fakültesi 3 80 83 102 104 191 563
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 5 239 218 230 261 953
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) 123 3 116 166 408
Ziraat Fakültesi 39 266 228 290 656 9 1488
Toplam 1303 5629 5074 5988 11254 763 436 30447
Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu 1 66 118 185
Alaçam Meslek Yüksekokulu 3 413 623 1039
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) 111 213 324
Bafra Meslek Yüksekokulu 2 73 410 485
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) 17 281 298
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 4 239 878 1121
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) 4 145 735 884
Havza Meslek Yüksekokulu 2 366 764 1132
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) 4 115 338 457
Kavak Meslek Yüksekokulu 2 174 405 581
Kavak Meslek Yüksekokulu (İÖ) 73 307 380
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20 652 1232 1904
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) 3 285 483 771
Samsun Meslek Yüksekokulu 15 700 2171 2886
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) 147 523 670
Terme Meslek Yüksekokulu 1 87 469 557
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ) 2 84 86
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 2 141 696 839
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) 107 382 489
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 154 804 958
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) 2 27 763 792
Toplam 65 4094 12679 0 0 0 0 16838
Yüksekokullar
Samsun Sağlık Yüksekokulu 1 2 14 397 480 894
Samsun Sağlık Yüksekokulu, 597 597
Sivil Havacılık Yüksekokulu 8 49 50 59 79 245
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1 84 85
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) 1 38 39
Toplam 9 52 65 456 1278 0 0 1860
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 7 187 800 24 61 1079
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (UÖ) 38 105 143
Fen Bilimleri Enstitüsü 76 518 2306 85 237 3222
Güzel Sanatlar Enstitüsü 27 41 68
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 269 870 88 99 1329
Sosyal Bilimler Enstitüsü 23 570 2521 67 112 3293
Toplam 109 1609 6643 264 509 0 0 9134
Genel Toplam 1486 11384 24461 6708 13041 763 436 58279

Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

';
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam
1486 11384 24461 6708 13041 763 436 58279