Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam
Fakülteler
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 200 235 217 316 968
Devlet Konservatuvarı 27 29 1 18 8 83
Diş Hekimliği Fakültesi 7 114 127 99 132 132 611
Eğitim Fakültesi 213 959 1097 1310 1857 147 5 5588
Eğitim Fakültesi (İÖ) 3 3 1 22 352 2 383
Fen-Edebiyat Fakültesi 7 756 665 746 1412 18 3604
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 2 4 668 2 676
Güzel Sanatlar Fakültesi 1 106 89 72 62 330
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 57 91 83 71 302
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 69 348 364 447 601 21 1850
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 213 1 218
İlahiyat Fakültesi 274 169 164 190 387 2 1186
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 199 119 97 128 369 912
İlahiyat Fakültesi, 684 684
İletişim Fakültesi 3 202 171 94 153 623
Mimarlık Fakültesi 2 71 103 236 204 616
Mühendislik Fakültesi 52 621 693 847 1755 1 145 4114
Mühendislik Fakültesi (İÖ) 3 3 2 6 776 1 46 837
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 367 406 22 19 815
Tıp Fakültesi 66 412 333 322 326 323 248 2030
Turizm Fakültesi 1 114 50 38 70 273
Veteriner Fakültesi 1 80 84 95 107 197 564
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 2 220 222 228 265 937
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) 124 3 116 167 410
Ziraat Fakültesi 9 265 235 266 655 27 1457
Toplam 997 5373 5227 5598 11558 801 517 30071
Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu 70 125 195
Alaçam Meslek Yüksekokulu 419 639 1058
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) 112 220 332
Bafra Meslek Yüksekokulu 1 74 413 488
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) 17 290 307
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 247 884 1131
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) 156 737 893
Havza Meslek Yüksekokulu 366 771 1137
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) 2 113 341 456
Kavak Meslek Yüksekokulu 2 175 425 602
Kavak Meslek Yüksekokulu (İÖ) 73 343 416
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 642 1259 1906
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) 2 286 500 788
Samsun Meslek Yüksekokulu 2 703 2221 2926
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) 146 528 674
Terme Meslek Yüksekokulu 1 87 469 557
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ) 2 84 86
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 144 701 845
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) 108 386 494
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 1 151 813 965
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) 1 27 776 804
Toplam 17 4118 12925 0 0 0 0 17060
Yüksekokullar
Samsun Sağlık Yüksekokulu 2 2 15 402 480 1 902
Samsun Sağlık Yüksekokulu, 600 600
Sivil Havacılık Yüksekokulu 2 47 51 54 79 233
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2 90 92
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) 1 39 40
Toplam 4 49 67 458 1288 0 1 1867
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 7 177 811 24 61 1080
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (UÖ) 37 105 142
Fen Bilimleri Enstitüsü 48 492 2324 85 244 3193
Güzel Sanatlar Enstitüsü 23 42 65
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 265 884 89 104 1344
Sosyal Bilimler Enstitüsü 19 531 2565 68 117 3300
Toplam 76 1525 6731 266 526 0 0 9124
Genel Toplam 1094 11065 24950 6322 13372 801 518 58122

Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

';
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam
1094 11065 24950 6322 13372 801 518 58122