Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam
Fakülteler
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 1 206 204 217 295 923
Devlet Konservatuvarı 27 29 1 18 8 83
Diş Hekimliği Fakültesi 8 155 104 105 122 128 622
Eğitim Fakültesi 234 1016 1069 1301 1261 131 1 5013
Eğitim Fakültesi (İÖ) 3 2 1 25 266 1 298
Fen-Edebiyat Fakültesi 43 799 640 750 1060 13 3305
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 3 2 499 2 506
Güzel Sanatlar Fakültesi 5 104 87 75 37 308
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 66 95 75 79 315
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 113 369 346 456 408 12 1704
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 123 127
İlahiyat Fakültesi 284 179 155 188 253 2 1061
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 204 118 90 127 240 779
İlahiyat Fakültesi, 300 539 839
İletişim Fakültesi 9 200 163 102 107 581
Mimarlık Fakültesi 4 75 103 235 165 582
Mühendislik Fakültesi 122 633 670 876 1418 91 3810
Mühendislik Fakültesi (İÖ) 3 3 1 8 590 35 640
Sağlık Bilimleri Fakültesi 13 394 399 20 18 844
Tıp Fakültesi 89 452 333 297 326 294 261 2052
Turizm Fakültesi 11 107 47 41 53 259
Veteriner Fakültesi 3 80 84 102 104 131 504
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 4 240 214 230 147 835
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) 123 3 116 105 347
Ziraat Fakültesi 36 257 237 294 552 4 1380
Toplam 1282 5636 5029 5968 8696 684 422 27717
Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu 1 66 93 160
Alaçam Meslek Yüksekokulu 3 410 465 878
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) 108 127 235
Bafra Meslek Yüksekokulu 2 72 306 380
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) 16 213 229
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 4 234 783 1021
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) 4 136 654 794
Havza Meslek Yüksekokulu 2 365 644 1011
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) 4 118 283 405
Kavak Meslek Yüksekokulu 2 171 372 545
Kavak Meslek Yüksekokulu (İÖ) 67 277 344
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 22 664 900 1586
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) 10 296 355 661
Samsun Meslek Yüksekokulu 26 709 2007 2742
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) 4 143 501 648
Terme Meslek Yüksekokulu 1 81 372 454
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ) 71 71
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 2 140 572 714
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) 103 314 417
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 1 178 691 870
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) 1 1 677 679
Toplam 89 4078 10677 0 0 0 0 14844
Yüksekokullar
Samsun Sağlık Yüksekokulu 1 2 12 398 142 555
Samsun Sağlık Yüksekokulu, 12 12
Sivil Havacılık Yüksekokulu 8 48 50 59 47 212
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 74 74
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) 1 33 34
Toplam 9 50 63 457 308 0 0 887
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 237 487 21 43 788
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (UÖ) 31 24 55
Fen Bilimleri Enstitüsü 54 631 1590 76 181 2532
Güzel Sanatlar Enstitüsü 28 35 63
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 328 521 76 85 1013
Sosyal Bilimler Enstitüsü 16 759 1687 55 85 6 2608
Toplam 73 2014 4344 228 394 0 6 7059
Genel Toplam 1453 11778 20113 6653 9398 684 428 50507

Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

';
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam
1453 11778 20113 6653 9398 684 428 50507