Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam

Fakülteler

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 7 117 110 206 352 792
Bafra İşletme Fakültesi 5 35 40
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1 46 47
Devlet Konservatuvarı 15 11 22 27 16 91
Diş Hekimliği Fakültesi 7 184 146 124 105 100 666
Eğitim Fakültesi 284 852 966 1088 1738 61 4989
Eğitim Fakültesi (İÖ) 1 1 80 82
Fen-Edebiyat Fakültesi 134 835 756 776 1373 3874
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 1 206 207
Güzel Sanatlar Fakültesi 5 117 94 106 128 450
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 135 385 411 383 764 1 2079
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 1 44 45
İlahiyat Fakültesi 298 190 216 192 297 1 1194
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 212 124 139 136 229 840
İlahiyat Fakültesi, 835 1224 1 1 2061
İletişim Fakültesi 26 227 154 203 245 855
İletişim Fakültesi (İÖ) 5 72 59 59 56 251
Mimarlık Fakültesi 12 138 77 81 261 1 570
Mühendislik Fakültesi 130 662 641 709 1806 3 2 3953
Mühendislik Fakültesi (İÖ) 2 3 1 232 238
Sağlık Bilimleri Fakültesi 46 496 436 446 458 1882
Tıp Fakültesi 79 509 382 305 328 294 299 2196
Turizm Fakültesi 18 92 89 82 105 386
Veteriner Fakültesi 10 98 87 93 94 203 585
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 15 263 303 256 346 1183
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) 5 126 136 125 65 457
Ziraat Fakültesi 84 263 237 295 645 1524
Toplam 1533 5845 5464 6531 11197 664 303 31537

Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu 5 70 128 203
Alaçam Meslek Yüksekokulu 29 291 687 1007
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) 9 97 154 260
Bafra Meslek Yüksekokulu 20 168 210 398
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) 34 34
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 3 46 41 90
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 44 372 596 1012
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) 10 116 335 4 465
Havza Meslek Yüksekokulu 43 308 744 3 1098
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) 7 87 191 285
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 56 788 1172 2016
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) 30 338 553 921
Samsun Meslek Yüksekokulu 40 780 1746 2 1 2569
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) 3 110 357 470
Terme Meslek Yüksekokulu 19 210 307 1 537
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ) 16 1 17
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 43 205 427 675
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) 11 140 217 368
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 36 301 454 791
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) 1 146 2 149
Toplam 408 4428 8515 11 3 0 0 13365

Yüksekokullar

Samsun Sağlık Yüksekokulu 3 3 152 158
Samsun Sağlık Yüksekokulu, 34 34
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 37 37
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) 20 20
Toplam 0 0 3 3 243 0 0 249

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4 332 364 26 24 1 8 759
Fen Bilimleri Enstitüsü 61 620 749 84 213 5 1732
Güzel Sanatlar Enstitüsü 27 41 1 69
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 307 344 81 119 23 876
Sosyal Bilimler Enstitüsü 19 837 680 106 163 2 1807
Toplam 86 2123 2178 297 520 1 38 5243
Genel Toplam 2027 12396 16160 6842 11963 665 341 50394

Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

';
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam
2027 12396 16160 6842 11963 665 341 50394