Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam
Fakülteler
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 206 218 217 281 922
Devlet Konservatuvarı 27 29 1 18 8 83
Diş Hekimliği Fakültesi 8 157 102 105 122 128 622
Eğitim Fakültesi 240 1024 1072 1304 1764 136 2 5542
Eğitim Fakültesi (İÖ) 3 2 1 25 339 2 372
Fen-Edebiyat Fakültesi 42 806 643 756 1350 14 3611
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 3 2 632 3 640
Güzel Sanatlar Fakültesi 5 104 87 75 61 332
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 66 95 76 79 316
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 113 371 350 456 560 14 1864
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 189 193
İlahiyat Fakültesi 289 181 156 188 345 2 1161
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 204 118 91 132 328 873
İlahiyat Fakültesi, 300 618 918
İletişim Fakültesi 9 204 163 102 146 624
Mimarlık Fakültesi 4 75 103 238 179 599
Mühendislik Fakültesi 120 642 676 883 1621 119 4061
Mühendislik Fakültesi (İÖ) 3 3 1 6 686 38 737
Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 395 401 24 18 850
Tıp Fakültesi 87 452 333 299 333 301 248 2053
Turizm Fakültesi 11 108 47 41 66 273
Veteriner Fakültesi 3 80 84 102 104 191 564
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 4 240 215 233 257 949
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) 123 3 116 164 406
Ziraat Fakültesi 37 258 237 298 630 4 1464
Toplam 1287 5673 5063 6003 10801 756 446 30029
Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu 1 66 109 176
Alaçam Meslek Yüksekokulu 3 411 593 1007
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) 111 200 311
Bafra Meslek Yüksekokulu 2 74 386 462
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) 16 270 286
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 4 239 835 1078
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) 4 137 705 846
Havza Meslek Yüksekokulu 2 370 728 1100
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) 4 118 319 441
Kavak Meslek Yüksekokulu 2 174 392 568
Kavak Meslek Yüksekokulu (İÖ) 70 290 360
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 24 668 1200 1892
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) 10 295 466 771
Samsun Meslek Yüksekokulu 27 711 2104 2842
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) 4 144 516 664
Terme Meslek Yüksekokulu 1 85 443 529
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ) 82 82
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 2 141 667 810
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) 104 363 467
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 179 771 950
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) 2 3 727 732
Toplam 92 4116 12166 0 0 0 0 16374
Yüksekokullar
Samsun Sağlık Yüksekokulu 1 2 13 398 476 890
Samsun Sağlık Yüksekokulu, 593 593
Sivil Havacılık Yüksekokulu 8 49 50 59 74 240
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 83 83
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) 1 37 38
Toplam 9 51 64 457 1263 0 0 1844
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 6 312 777 24 52 1 1172
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (UÖ) 32 25 57
Fen Bilimleri Enstitüsü 74 675 2046 83 218 3096
Güzel Sanatlar Enstitüsü 30 36 66
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 345 806 88 93 1334
Sosyal Bilimler Enstitüsü 18 790 2246 63 101 10 3228
Toplam 100 2184 5936 258 464 0 11 8953
Genel Toplam 1488 12024 23229 6718 12528 756 457 57200

Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

';
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam
1488 12024 23229 6718 12528 756 457 57200