Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam

Fakülteler

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 6 116 110 204 214 650
Bafra İşletme Fakültesi 4 35 39
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1 46 47
Devlet Konservatuvarı 14 11 22 27 13 87
Diş Hekimliği Fakültesi 7 182 146 124 105 24 588
Eğitim Fakültesi 280 852 951 1059 798 52 3992
Eğitim Fakültesi (İÖ) 1 1 69 71
Fen-Edebiyat Fakültesi 130 832 749 768 903 3382
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 1 174 175
Güzel Sanatlar Fakültesi 5 116 94 106 92 413
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 127 388 412 382 548 1 1858
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 1 33 34
İlahiyat Fakültesi 297 190 216 192 172 1 1068
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 211 124 139 135 166 775
İlahiyat Fakültesi, 833 915 1 1 1750
İletişim Fakültesi 25 225 151 203 138 742
İletişim Fakültesi (İÖ) 5 72 59 59 31 226
Mimarlık Fakültesi 12 138 77 79 212 1 519
Mühendislik Fakültesi 123 661 641 706 1379 3 2 3515
Mühendislik Fakültesi (İÖ) 2 3 1 179 185
Sağlık Bilimleri Fakültesi 42 503 433 447 138 1563
Tıp Fakültesi 78 509 382 305 323 34 316 1947
Turizm Fakültesi 18 89 88 82 82 359
Veteriner Fakültesi 9 99 86 93 94 142 523
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 15 263 302 254 167 1001
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) 5 126 136 125 46 438
Ziraat Fakültesi 78 266 237 295 488 1364
Toplam 1492 5846 5434 6482 7479 258 320 27311

Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu 5 70 70 145
Alaçam Meslek Yüksekokulu 28 288 470 786
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) 8 96 82 186
Bafra Meslek Yüksekokulu 16 168 141 325
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) 30 30
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 3 45 35 83
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 35 370 421 826
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) 8 116 265 4 393
Havza Meslek Yüksekokulu 38 306 535 3 882
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) 7 87 130 224
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 55 797 584 1436
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) 27 339 288 654
Samsun Meslek Yüksekokulu 27 741 1399 2 1 2170
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) 3 105 279 387
Terme Meslek Yüksekokulu 18 209 235 1 463
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ) 15 1 16
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 43 203 293 539
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) 11 140 149 300
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 26 301 283 610
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) 1 139 2 142
Toplam 358 4382 5843 11 3 0 0 10597

Yüksekokullar

Samsun Sağlık Yüksekokulu 3 3 102 108
Samsun Sağlık Yüksekokulu, 34 34
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 35 35
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) 19 19
Toplam 0 0 3 3 190 0 0 196

Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü 3 1 4
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 86 1996 2099 288 484 1 32 4986
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 1 2
Toplam 86 1997 2103 288 485 1 32 4992
Genel Toplam 1936 12225 13383 6784 8157 259 352 43096

Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

';
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam
1936 12225 13383 6784 8157 259 352 43096