Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam

Fakülteler

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 2 127 126 116 351 722
Bafra İşletme Fakültesi 2 51 30 83
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3 55 40 98
Devlet Konservatuvarı 1 31 11 22 39 104
Diş Hekimliği Fakültesi 2 146 171 146 121 107 693
Eğitim Fakültesi 209 932 840 971 1774 49 4775
Eğitim Fakültesi (İÖ) 1 67 68
Fen-Edebiyat Fakültesi 74 891 798 755 1601 4119
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 164 164
Güzel Sanatlar Fakültesi 5 139 119 107 185 555
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 85 417 396 410 818 1 2127
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 33 33
İlahiyat Fakültesi 300 205 190 234 353 1 1283
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 218 127 125 165 290 925
İlahiyat Fakültesi, 271 1704 1 1 1977
İletişim Fakültesi 16 234 207 166 326 949
İletişim Fakültesi (İÖ) 3 64 66 65 84 282
Mimarlık Fakültesi 8 151 130 83 265 1 638
Mühendislik Fakültesi 88 647 647 685 1974 3 2 4046
Mühendislik Fakültesi (İÖ) 2 4 169 175
Sağlık Bilimleri Fakültesi 18 648 511 476 575 2228
Tıp Fakültesi 85 400 454 373 324 311 322 2269
Turizm Fakültesi 11 109 81 94 152 447
Veteriner Fakültesi 3 104 97 98 91 229 622
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 23 255 272 309 391 1250
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) 1 86 136 138 165 526
Ziraat Fakültesi 51 303 258 271 713 1596
Toplam 1208 6125 5705 5959 12729 702 326 32754

Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu 11 77 124 212
Alaçam Meslek Yüksekokulu 20 322 599 941
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) 3 102 134 239
Bafra Meslek Yüksekokulu 20 270 261 551
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) 6 6
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 2 56 76 134
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 37 438 624 1099
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) 6 121 251 2 380
Havza Meslek Yüksekokulu 50 360 674 3 1087
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) 4 70 170 244
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 35 853 1227 2115
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) 27 338 535 900
Samsun Meslek Yüksekokulu 46 849 1575 2 1 2473
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) 3 10 287 300
Terme Meslek Yüksekokulu 22 251 355 1 629
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ) 2 2
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 40 288 354 682
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) 16 135 219 370
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 35 388 468 891
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) 32 2 34
Toplam 377 4928 7973 9 2 0 0 13289

Yüksekokullar

Samsun Sağlık Yüksekokulu 2 101 103
Samsun Sağlık Yüksekokulu, 34 34
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 32 32
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) 18 18
Toplam 0 0 0 2 185 0 0 187

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2 2
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 73 1767 2863 266 610 1 17 5597
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 1 2 4
Toplam 73 1768 2866 266 612 1 17 5603
Genel Toplam 1658 12821 16544 6236 13528 703 343 51833

Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

';
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam
1658 12821 16544 6236 13528 703 343 51833