Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Hazırlık 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam
Fakülteler
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 120 205 213 329 871
Devlet Konservatuvarı 22 22 27 3 23 97
Diş Hekimliği Fakültesi 11 189 127 105 111 121 664
Eğitim Fakültesi 346 950 1062 1125 2115 3 5601
Eğitim Fakültesi (İÖ) 3 2 1 2 217 225
Fen-Edebiyat Fakültesi 185 768 795 656 1565 1 3970
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 2 6 399 407
Güzel Sanatlar Fakültesi 3 100 102 87 104 396
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 157 401 380 367 774 2 2081
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 1 94 95
İlahiyat Fakültesi 328 225 168 166 368 1 1256
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 227 148 118 93 306 892
İlahiyat Fakültesi, 1 756 748 2 1507
İletişim Fakültesi 27 195 186 179 168 755
Mimarlık Fakültesi 5 85 73 112 333 1 609
Mühendislik Fakültesi 186 647 657 729 2087 4 1 4311
Mühendislik Fakültesi (İÖ) 3 6 4 467 1 481
Sağlık Bilimleri Fakültesi 57 435 405 454 27 1378
Tıp Fakültesi 86 533 341 322 362 282 305 2231
Turizm Fakültesi 20 103 86 49 85 343
Veteriner Fakültesi 9 87 86 94 210 107 593
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 29 283 245 229 324 1110
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) 5 130 126 5 186 452
Ziraat Fakültesi 97 246 259 283 737 1622
Toplam 1810 5676 5451 6040 12139 524 307 31947
Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu 4 86 129 219
Alaçam Meslek Yüksekokulu 27 371 723 1121
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ) 8 117 177 302
Bafra Meslek Yüksekokulu 13 149 317 479
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) 3 215 218
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 47 47
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 26 368 603 997
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) 10 133 463 4 610
Havza Meslek Yüksekokulu 42 400 890 3 1335
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ) 12 109 337 458
Kavak Meslek Yüksekokulu 1 1
Kavak Meslek Yüksekokulu (İÖ) 1 1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 81 737 1444 1 2263
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) 37 348 584 969
Samsun Meslek Yüksekokulu 117 812 2353 3 3285
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ) 27 207 609 843
Terme Meslek Yüksekokulu 22 179 269 1 471
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ) 1 32 1 34
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 43 235 547 825
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) 12 125 315 452
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 35 251 769 1055
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ) 1 6 604 2 613
Toplam 517 4686 11380 15 0 0 0 16598
Yüksekokullar
Samsun Sağlık Yüksekokulu 1 3 3 12 521 540
Samsun Sağlık Yüksekokulu, 1 78 79
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 63 63
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) 1 32 33
Toplam 1 3 3 14 694 0 0 715
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4 292 289 350 28 27 990
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (UÖ) 15 15
Fen Bilimleri Enstitüsü 75 462 744 1185 82 134 2682
Güzel Sanatlar Enstitüsü 23 29 28 80
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 234 347 309 67 55 1015
Sosyal Bilimler Enstitüsü 21 436 923 758 89 42 2269
Toplam 103 1447 2347 2630 266 258 0 7051
Genel Toplam 2431 11812 19181 8699 13099 782 307 56311

Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

';
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam
2431 11812 19181 8699 13099 782 307 56311