Öğrencilerin Dağılımı

# Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
Kız 7472 16757 2781 535 542 28087
Erkek 9588 15181 3186 1252 828 30035
Toplam 17060 31938 5967 1787 1370 58122