Öğrencilerin Dağılımı

# Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
Kız 6351 16329 2215 269 546 25710
Erkek 7255 15613 2263 541 789 26461
Toplam 13606 31942 4478 810 1335 52171