Öğrencilerin Dağılımı

# Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
Kız 6264 16295 1646 270 565 25040
Erkek 7101 15503 1537 419 806 25366
Toplam 13365 31798 3183 689 1371 50406