Öğrencilerin Fakültelere Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu185185
Alaçam Meslek Yüksekokulu10391039
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ)324324
Bafra Meslek Yüksekokulu485485
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ)298298
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu11211121
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ)884884
Havza Meslek Yüksekokulu11321132
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ)457457
Kavak Meslek Yüksekokulu581581
Kavak Meslek Yüksekokulu (İÖ)380380
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu19041904
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ)771771
Samsun Meslek Yüksekokulu28862886
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ)670670
Terme Meslek Yüksekokulu557557
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ)8686
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu839839
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ)489489
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu958958
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ)792792
Toplam16838000016838
Fakülteler
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi921921
Devlet Konservatuvarı8383
Diş Hekimliği Fakültesi627627
Eğitim Fakültesi56015601
Eğitim Fakültesi (İÖ)380380
Fen-Edebiyat Fakültesi36403640
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ)656656
Güzel Sanatlar Fakültesi334334
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi313313
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi18861886
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)205205
İlahiyat Fakültesi11811181
İlahiyat Fakültesi (İÖ)895895
İlahiyat Fakültesi,939939
İletişim Fakültesi628628
Mimarlık Fakültesi623623
Mühendislik Fakültesi41654165
Mühendislik Fakültesi (İÖ)785785
Sağlık Bilimleri Fakültesi845845
Tıp Fakültesi20512051
Turizm Fakültesi277277
Veteriner Fakültesi563563
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi953953
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ)408408
Ziraat Fakültesi14881488
Toplam03044700030447
Yüksekokullar
Samsun Sağlık Yüksekokulu894894
Samsun Sağlık Yüksekokulu,597597
Sivil Havacılık Yüksekokulu245245
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu8585
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ)3939
Toplam018600001860
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü929131321079
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (UÖ)2141143
Fen Bilimleri Enstitüsü23433385413222
Güzel Sanatlar Enstitüsü6868
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 6763073201329
Sosyal Bilimler Enstitüsü19769633543293
Toplam005994176213789134
Genel Toplam168383230759941762137858279

Öğrencilerin Dağılımı

Fakülte Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Enstitü Toplam
30447 16838 1860 9134 58279