Öğrencilerin Fakültelere Göre Dağılımı

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Önlisans Lisans Yükseklisans Tezsiz Yükseklisans Doktora Toplam
Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu176176
Alaçam Meslek Yüksekokulu10071007
Alaçam Meslek Yüksekokulu (İÖ)311311
Bafra Meslek Yüksekokulu462462
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ)286286
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu10781078
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ)846846
Havza Meslek Yüksekokulu11001100
Havza Meslek Yüksekokulu (İÖ)441441
Kavak Meslek Yüksekokulu568568
Kavak Meslek Yüksekokulu (İÖ)360360
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu18921892
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ)771771
Samsun Meslek Yüksekokulu28422842
Samsun Meslek Yüksekokulu (İÖ)664664
Terme Meslek Yüksekokulu529529
Terme Meslek Yüksekokulu (İÖ)8282
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu810810
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ)467467
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu950950
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (İÖ)732732
Toplam16374000016374
Fakülteler
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi922922
Devlet Konservatuvarı8383
Diş Hekimliği Fakültesi622622
Eğitim Fakültesi55425542
Eğitim Fakültesi (İÖ)372372
Fen-Edebiyat Fakültesi36113611
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ)640640
Güzel Sanatlar Fakültesi332332
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi316316
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi18641864
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)193193
İlahiyat Fakültesi11611161
İlahiyat Fakültesi (İÖ)873873
İlahiyat Fakültesi,918918
İletişim Fakültesi624624
Mimarlık Fakültesi599599
Mühendislik Fakültesi40614061
Mühendislik Fakültesi (İÖ)737737
Sağlık Bilimleri Fakültesi850850
Tıp Fakültesi20532053
Turizm Fakültesi273273
Veteriner Fakültesi564564
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi949949
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ)406406
Ziraat Fakültesi14641464
Toplam03002900030029
Yüksekokullar
Samsun Sağlık Yüksekokulu890890
Samsun Sağlık Yüksekokulu,593593
Sivil Havacılık Yüksekokulu240240
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu8383
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ)3838
Toplam018440001844
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü1003371271172
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (UÖ)15657
Fen Bilimleri Enstitüsü23432065473096
Güzel Sanatlar Enstitüsü6666
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 6862873351334
Sosyal Bilimler Enstitüsü20248373673228
Toplam006123142314078953
Genel Toplam163743187361231423140757200

Öğrencilerin Dağılımı

Fakülte Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Enstitü Toplam
30029 16374 1844 8953 57200